Relationscoaching

Relationer är en stor och viktig del av livet och vi har dem runt omkring oss överallt! Familj, vänner, kärleksrelationer och på jobbet för att nämna några. 

Vad längtar du och ni efter i er relation?

Längtar du efter att utvecklas och fördjupa din relation med någon? Kanske har du en längtan efter att förstå din partner bättre eller att själv bli förstådd? 

En grundläggande princip för att få en välfungerande och harmonisk relation är kommunikation. För att kommunicera med varandra är det viktigt att lyssna empatiskt på varandra och att uttrycka sina känslor och behov. Jag använder mig av non violent communication (NVC), som är ett enkelt, välfungerande verktyg för att kommunicera ärligt, autentiskt och hjärtligt med varandra. 

Längtar ni efter fördjupad kärlek i er relation? Kärleken har fem språk! Talar du och din partner samma språk? Tillsammans kan vi utforska hur ni kan använda enkla verktyg genom kommunikation till att få en djupare förståelse för varandra.

Eftersom relationer är en stor del av våra liv kan konflikter och jobbiga situationer inom detta område ta mycket onödig energi. Längtar du efter att lägga din energi på kreativitet och konstruktiva handlingar istället för att bli dränerad av konflikter? 

Jag kan stötta dig/er i utforskandet av dessa områden! Välkommen att boka relationscoaching!