Zen Coaching-session

Vem är Du och vem vill Du vara? Vad är viktigt för Dig och vad längtar Du efter? Lever du ditt liv fullt ut eller finns det något som hindrar dig? Genom medvetna val kan vi skapa våra liv och få tillgång till vår fulla potential. Längs vägen kan det finnas mönster, beteenden och strategier som inte är så hjälpsamma och det kan vara värdefullt att undersöka dessa för att se vilka behov som egentligen finns under dem. Genom att ta kontakt med våra behov och vad vi verkligen längtar efter kan vi komma i djupare kontakt med oss själva och fyllas av livets kvalitéer istället för distraherande beteenden som t.ex. beroenden och sökande efter yttre bekräftelse.

Zen Coaching är en metod som går på djupet, eftersom den inkluderar helheten t.ex. känslor och kroppens intelligens och inte bara den mentala delen. När vi har en utmaning i livet så kan vi ha en klar, logisk och rationell plan och förståelse, men sedan kan det ändå vara svårt att hantera utmaningen för att känslor och andra undermedvetna strategier kan vara så starka. Genom Zen Coaching låter vi undermedvetna föreställningar och undanträngda känslor komma upp till ytan för att öka medvetenheten och därmed kunna göra medvetna val istället för att styras av föreställningar och automatiska beteenden.

Så vad behöver du? Behöver du stöd inom något område i ditt liv? Det kan till exempel handla om livsstil, konflikter, separation, utmanande känslor eller andra händelser, beslut, val och utmaningar i ditt liv.

Jag kan stötta dig i utforskandet av dessa eller andra frågor!